Energieverbruik van stadsgebouwen onder de loep

05 Oktober 2015

In het belang van onze kinderen en kleinkinderen moeten we zorg dragen voor het leefmilieu. "Een schoon leefmilieu is goed voor ons allemaal. Klimaatopwarming leidt tot een stijging van de zeespiegel en migratiestromen. Dat vermijden vereist een visie op lange termijn en daadkrachtige politiek. Ook van het bestuur in Oostende", zeggen fractieleider Wouter De Vriendt en gemeenteraadslid Sofie Cloet (Groen).   Energiebesparing leidt tot minder CO2-uitstoot, maar is ook goed voor de portemonnee. "Dubbele winst, dus", stelt Wouter De Vriendt. "De financiële situatie van Oostende is al niet rooskleurig. In plaats van elk jaar verspillende energie uitgaven te doen, zouden we beter één keer investeren in energiebesparende maatregelen. Op enkele jaren tijd spaar je dat uit. Zonder comfortverlies, want de technologie is ver gevorderd. Het is de keuze tussen korte termijn beleid of toekomstgericht plannen. De huidige coalitie blinkt vooral uit in de korte termijn."

 

We herinneren aan de doelstelling van het stadsbestuur in het bestuursakkoord:

 • tegen 2020 willen we 160 duizend ton CO2 minder uitstoten dan in 1990.

 • mensen aanzetten tot energiebesparing

 • "in alle geval moet de stad zelf het voorbeeld geven van rationeel energieverbruik"

 

De Stad Oostende moet dringend een tandje bijsteken. In de afgelopen weken en maanden vroeg Groen-fractieleider Wouter De Vriendt verschillende documenten en energiefacturen op. We namen ook contact op met AG EOS om de energiesituatie van de stadsgebouwen te bespreken.

 

Wouter De Vriendt en Sofie Cloet: "We adviseren de Stad om voluit gebruik te maken van AG EOS. Zij hebben alle expertise in huis en leveren prachtig werk. Waarom wordt daar dan niet meer gebruik van gemaakt om prioritair de eigen stadsgebouwen aan te pakken? AG EOS gaat langs bij particulieren om een energiescan op te maken. Wel, ik denk dat ze in de komende weken best hun agenda vrijmaken om een bezoekje te brengen aan alle stadsgebouwen."

 

Vaststellingen

 

 • De energiekost in onze drie grootste stadsgebouwen is enorm. "Het gaat om grote bedragen, dus we kunnen ook veel geld besparen als we investeren in energiebesparing. 30% energiebesparing moet de doelstelling zijn, dat betekent een winst van 100.000 euro per jaar", zegt Wouter De Vriendt.

Energiekosten jaar 2014

Stadhuis: 152.529,75 euro

Stallingen: 57.806,67 euro

Mister V: 83.519,54 euro

 

 • Toch werden in 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 GEEN energiebesparende maatregelen uitgevoerd, zegt het stadsbestuur. "Hoe is dat mogelijk?", vraagt Wouter De Vriendt zich af. "Iedereen met een beetje gezond verstand heeft in zijn eigen huis in de afgelopen jaren investeringen gedaan. Alle burgers worden daartoe aangezet door de overheid. De Stad Oostende zou voortrekker moeten zijn en in de eigen gebouwen het goede voorbeeld moeten geven." Maar ze geeft doodleuk toe enkel aan energiebesparing te hebben gedacht als er andere werken moesten worden uitgevoerd. Ook in 2015 zijn slechts minimale aanpassingen gepland (Mister V vervangen stookinstallatie en isoleren van verwarmingsbuizen na verwijdering van asbest in het stadhuis).

 

 • De EPC certificaten dateren al van 2008 (stadhuis) en 2009 (Mr. V). Toen scoorde Oostende iets beter dan gemiddeld. Maar als we weten dat er in de daaropvolgende jaren amper iets is gebeurd, is een update van de EPC nodig om te weten waar we nu staan.

 

 • Enkele evoluties in het energieverbruik sinds 2010

Stadhuis

- Gasverbruik schommelt

- Elektriciteitsverbruik: lichte, maar gestage daling

- Waterverbruik: grote stijging

Mr.V

- Gasverbruik vrij constant, weliswaar met een grote piek in 2013

- Elektriciteitsverbruik: stijging (grote piek in 2011)

- Waterverbruik: stijging in laatste twee jaren 2013 en 2014

Stallingen

- Gasverbruik: grote schommelingen, 2014 een daling

- Elektriciteit: lichte daling

- Waterverbruik: stijging 2014 tov 2013

Er is dus géén sprake van een duidelijke tendens van consequente energiebesparing, in te tegenstelling tot alle mooie woorden over klimaatbeleid en rationeel energieverbruik. Dat kan ook niet anders, vermits er in de afgelopen vijf jaar amper energiebesparende werken werden uitgevoerd.

 

 • Gemeenteraadslid Sofie Cloet, bestuurder bij AG EOS, vroeg bij AG EOS op wat de belangrijkste pijnpunten zijn van het stadhuis:

  • verwarming is relatief ok, een vijftal jaar geleden nieuwe ketels

  • grootste probleem is het glas: het gaat om ouder dubbel glas, maar de raamkaders zijn versleten waardoor de wind door de kieren gaat.

  • dakisolatie: roofing moet dringend vernieuwd worden.

  • betere isolatie van muren en vloeren is nodig.

  • verlichting is nog niet aangepast aan de noden van de tijd (LED).

 

"De tijd is aangebroken om de beloftes om te zetten in daden", besluiten Wouter De Vriendt en Sofie Cloet. "Oostende kan een rationeel energiebeleid niet zomaar overlaten aan andere steden, ieder moet zijn deel doen. Onze stad kan er alleen maar wel bij varen, zowel qua leefmilieu als in onze portemonnee. Een groener beleid is nodig."

 

Wouter De Vriendt

Sofie Cloet