Evaluatie Lokaal Sociaal Beleidsplan Oostende: Groen! reageert

14 Oktober 2011

Oostende nam gisteren (dinsdag, 11 oktober) het Lokaal Sociaal Beleidsplan onder de loep. Groen! vindt dit in het algemeen een goede zaak. De aanwezigheid van talrijke beleidsverantwoordelijken in de regio maar ook mensen uit de sociale sector maakten van deze vergadering een hoogstaande bedoening. Hoogtepunt van de dag voor Groen! was de formele lancering van het 'Huis van het Kind'. De bedoeling van het Huis is om de strijd tegen kansarmoede bij kinderen coherent aan te pakken door alle initiatieven rond kinderopvang, opvoedingsondersteuning en leerlingenbegeleiding te bundelen onder de coördinatie van het Sociaal Huis. Naar aanleiding van het Provinciaaloverleg Kinderen in Armoede op 7 september 2011 en de publicatie van de Kansarmoedeatlas West-Vlaanderen 2011, werkte ik als OCMW-raadslid voor Groen! een voorstel uit tot het oprichten van het 'Huis van het Kind' in Oostende met het Sociaal Huis als voortrekker (cfr. persmededeling 'Een Huis van het Kind voor Oostende' van 03/10/2011) Groen! is dan ook bijzonder blij dat dit idee formeel werd opgenomen door het lokaal beleid in de nota 'Kansen voor Kinderen' door John Crombez (sp.a). Volgens Crombez "in de eerste plaats is de optie genomen om vanaf 2012 te starten met het netwerkconcept 'Huis van het Kind'. Dit concept houdt in dat op diverse locaties op een efficiëntere en betere manier consultaties kunnen georganiseerd worden" . Men gaat zelfs over tot het aanwerven van een coördinator in november 2011 voor het Huis. Dus het blijft niet louter bij woorden.

Groen! vindt wel dat de evaluatie van het gevoerde beleid zijn doel op een paar cruciale gebieden heeft gemist. Er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen en evoluties op lokaal sociaal vlak die niet werden meegenomen in het actualiseren van het Lokaal Sociaal Beleidsplan. Neem nu eens twee zaken: structurele oplossing voor daklozenopvang en transitvluchtelingen. Er is weinig of zelfs geen aandacht besteed aan deze actuele maatschappelijke problemen in Oostende. Het was onze hoop dat de excuses van het aanzuigeffect en de bovenlokale aspecten van een structurele oplossing van de daklozenproblematiek definitief zouden worden verlaten. Maar de OCMW-voorzitter blijft de paraplu optrekken bij elke discussie rond een structurele oplossing voor daklozenopvang. Nochtans kreeg Oostende voldoende middelen om problemen eigen aan een centrumstad aan zee aan te pakken. Als het lokaal beleid beslist om straten te heraanleggen, nieuwe dienstencentra te bouwen, reisjes / rockfestivals te organiseren en andere acties vreemd aan de kerntaak van het OCMW te ondernemen, is dat hun keuze.

Maar kom niet klagen wanneer er samenlevensproblemen opduiken. Structurele daklozenopvang en humane opvang van transitvluchtelingen zijn er twee voorbeelden van. De actualisatie van het Lokaal Sociaal Beleidsplan zonder enige verbetering op die twee zaken aan te brengen is mijn inziens onverantwoord.

Met vriendelijke groeten,

Collins NWEKE

Raadslid OCMW-Oostende | http://www.collinsnweke.be/ | [email protected] | Tel. 0498 34 58 89