Geboorte Lappersfort Zuurstofbos

22 November 2010

  Zopas hebben de vele handen en harten van de Lappersfortbeweging de jonge zuurstofbomen in de Oostendse poldergrond van Zandvoorde geplant. Het Lappersfort Poëziebos in Brugge is

blij met de geboorte van het Oostendse Lappersfort Zuurstofbos ( sidera addere caelo ) bossen & sterren toevoegen aan de hemel - ajouter des étoiles au ciel ( naar Erasmus ). Hierna de zuurstoftoespraak van GGF.

Gisteren, zondag 21/11/10 was het boompjesplantactie. Wouter Devriendt, Bart Caron, Johan Bultiauw en andere groenen waren erbij om te helpen.

Korte toespraak voorzitter GGF http://www.ggf.be/ bij de aanplant van het Oostendse Lappersfort Zuurstofbos, zondag 21/11/10 dag van de natuur

 

Welkom boombaby's in oostende

zomereik en winterlinde

herfstige esdoorn en lenteschietwilg:

a forest for all seasons

spadesteek wortelgewenning

zuigen uit aarde en fier rechtop:

love beyond reasons

Hilde Keteleer, Lappersfort Poets Society

 

Beste vrienden en vriendinnen van de bossen in Vlaanderen,

Het is voor ons vandaag een blijde dag. We zien het gekapte deel (3,2 ha) van het Lappersfortbos uit zijn eigen as herrijzen in het Oostendse Zuurstofbos als deel van de groene gordel en zijn stadsrandbos http://www.buitengoed.be/stadsrandbos/lappersfort/ . Natuurlijk is het uiterst belangrijk dat er nieuwe bossen aangeplant worden. Mensen hebben bossen nodig. Ze zijn buffers die water opvangen - in deze tijden is nogmaals gebleken hoe belangrijk dat is. Ze zijn ook buffers die fijn stof opvangen, zodat we kunnen blijven ademen. En ze zijn buffers die stress opvangen. Ze brengen rust en ruimte in het hoofd van de opgejaagde mens van de eenentwintigste eeuw.

 

Daarom beste vriendinnen en vrienden is het niet alleen belangrijk dat er bossen aangeplant worden, maar ook dat de bestaande bossen gevrijwaard blijven van bijlen en kaalslag. Minister Schauvliege kan pleiten als Brugman dat ze alles doet om overstromingen tegen te gaan. Ondertussen wordt er elke dag anderhalf voetbalveld bos gehakt in Vlaanderen. Aan het begin van haar ambtsperiode spraken we haar daarover aan. Ze beloofde toen een plan op te stellen om de zonevreemde bossen in kaart te brengen en ze zoveel als mogelijk te beschermen. Joke: waar blijft dat plan? Ze beloofde ook om de kap van een stuk van het Lappersfortbos te compenseren met de aankoop van andere zonevreemde bossen. Joke, waar blijft die aankoop?

 

U merkt het, er moet nog veel gebeuren om van Vlaanderen, het land met één van de hoogste zelfdodingscijfers, een bos- en mensvriendelijke regio te maken. Maar dat we hier klaar staan met de spaden, bewijst toch dat het tij aan het keren is. Bewijst dat veel mensen en bepaalde politici inzien dat het hoog tijd is. Het water staat ons aan lippen. Het wordt planten of verzuipen. Het wordt zonevreemde bossen beschermen of verzuipen. Komaan laten we planten en beschermen. We zijn er klaar voor.

 

En tot slot wil ik jullie allen uitnodigen naar het Brugse Lappersfort Poëziebos (13 ha) waar op 12.12 een seizoenswandeling doorgaat rond het 'thema afscheid' met de bosdichters van de Lappersfort Poets Society. Voor details zie http://www.ggf.be/ Peter Theunynck, voorzitter GGF

WEES GEGROET

Wees gegroet Schauvliege,

vol van genade,

De bosgeest zij met u,

Gezegend zijt gij boven uw collega's,

want gezegend is de vrucht van uw schoot,

de zonevreemde bossen,

 

Heilige Schauvliege,

Moeder aller bossen,

bid voor ons,

arme bomen,

nu en in het uur van onze kap,

of onze aanplant

Amen. Peter Theunynck,

 

Springtime ¯

in memoriam geridderd Lappersfortgroen

de kasten kijken door je

de spiegel staat in brand

val, reiziger, in zwerfslaap

een appel in de mand

voor moeder in de hemel

voor vader in het zand

de tortel op de wasdraad

ze croont mooi weer mijn land

de winter kraakte dromen

nu staan wij aan de rand

ik zie de bomen lopen

ze lopen hand in hand

matroos, jij klimt het want in

de reus springt uit de band

ons lied doet zeilen bollen

en zat Gods blazersband

 

© Peter Holvoet-Hanssen http://www.kapersnest.be/

 

Peter Theunynck, woordvoerder Lappersfort Poets Society, 0486/737220 & Luc Vanneste, secretaris GGF 050/390957 http://www.ggf.be/ actief in www.vbv.be/netwerk http://www.openruimteademruimte.be/