Graag alternatief voor dure zandsuppleties

01 Februari 2018

Graag alternatief voor dure zandsuppleties

Wat onze groene fractie  betreft is er nood aan wat men noemt  inzicht in de problematiek en ook dringend nood aan kordaat handelen en een volledige omslag in het denken. Ook is het volgens ons nodig om de juiste belangen tegenover elkaar af te wegen. De veiligheid van de kustbewoners en het onmiddellijke hinterland maar ook de ecologie van het strand en het kostenplaatje in de gaten te houden. Volgens ons hoeft dit helemaal ook geen inperking van recreatie en toerisme op het strand in te houden.   De schade  van stormen is reëel. De economische kost van storm Dieter bedroeg in januari 2017 alleen al ongeveer 20 miljoen euro. Ook in de voorbije weken hebben we gezien wat de gevolgen zijn van de stormen, die niet alleen in frequentie toenemen door de klimaatverandering  maar ook aan kracht toenemen. De zee beukt met een enorme kracht op de zeewering en die kracht zal alleen maar toenemen, het vaak aangevoerde zand spoelt gewoon weer weg, waardoor er klifvorming ontstaat.  Cijfers: sinds de goedkeuring van het Masterplan Kustveiligheid werd er al 900.000 kubieke meter zand per jaar opgespoten op onze stranden. Dus tot op vandaag 1,3 miljoen kubieke meter zand per jaar.

 

Hier in Oostende waait het zand jaarlijks meerdere malen op weg en de tramsporen terecht, het zand wordt  gewoon met alle brokstukken en puin terug op het strand gegooid. Dat kost allemaal handenvol geld. Dat kan anders. Het strand op de Oostendse Oosteroever waar zich elk jaar een embryonale duin op het strand vormt, die uw diensten elk jaar met bulldozers nivelleert.  Volgens ons en met ons de natuurbeweging en heel wat andere natuurliefhebbers is dit een gemiste kans is voor natuurontwikkeling maar ook een erg dure zaak is want die jonge duinvorming vormt de ideale golfbreker ? kustverdediging. Terwijl en ik zal het nog eens uitleggen de golven kunnen inbeuken op die duintjes, ze mogen er zelfs overrollen, maar het zand blijft gefixeerd.

 

Nu uit een schriftelijke vraag van ons groen parlementslid Bart Caron is er vanuit Vlaanderen niet meteen beterschap op komt en ik citeer: "Het jaar na jaar opspuiten van onze stranden geniet de voorkeur op structurele en duurzame ingrepen zoals bijvoorbeeld het duin-voor-dijkprincipe dat bepleit wordt door specialisten en in het buitenland goede resultaten oplevert. De minister haalt hiervoor de kostprijs aan als reden, maar de belangrijkste reden lijkt toch wel het mogelijke verlies aan exploiteerbaar strand te zijn."

 

De nadelen voor zandsuppletie collega's zijn enorm. Door zandsuppletie wordt een strand niet breder, de kust wordt enkel ondieper, waardoor de golfkracht iets afneemt. Zandsuppletie op het strand maakt het strand tijdelijk wel breder, maar het opgespoten materiaal verdwijnt, afhankelijk van de weersinvloeden, in gemiddeld vier jaar naar de zee en de duinen. Om een strand breed te houden, zijn daarom zeer regelmatig nieuwe zandsuppleties nodig. Deze zijn echter schadelijk voor de natuur naar biodiversiteit toe en voor het milieu (CO2-uitstoot). Vooroeversuppleties zijn ieder geval al een pak goedkoper, makkelijker uit te voeren ook en hebben onder bepaalde omstandigheden minder impact op de fauna die in de bodem leven volgens een recent onderzoek van het ILVO en Ugent.

 

Of de koudwatervrees vanuit de toeristische sector terecht is durf ik te betwijfelen. Ik ben ooit op vakantie geweest in Durban en daar was er inderdaad een strookje verduining, maar er waren ook strandbars en toeristen hadden veel plaats voor recreatie.  Ook dichterbij in Nieuwpoort kan het anders. Een ander concreet voorstel is de tramlijn verleggen op de strook tussen Oostende en Middelkerke naar Raversijde, in het kader van light-rail naar de luchthaven toe zou dit ook een economische meerwaarde kunnen zijn.

 

Dus alsjeblieft  stop het geping- pong   van het Vlaams Gewest, naar het lokaal bestuur en omgekeerd. Probeer de belangen van de kustbewoners misschien op de eerste plaats te zetten en op zoek te gaan naar science-based oplossingen in binnen ? en buitenland, ik verwees al naar de studie van het ILVO en de UGENT inzake vooroeversuppleties of Nederland bijvoorbeeld waar ze duidelijk euh wel kaas gegeten hebben van zachte glooiende oplossingen, van strand over duin naar dijk.

 

 

Dus enkele concrete vragen:

Is het stadsbestuur bereid om af te stappen van dure zandsuppleties en voluit alternatieven te ontwikkelen en te propageren, ook richting de Vlaamse overheid?

Is het stadsbestuur bereid om ook op de commerciële stranden plaats te voorzien voor duinvorming?

Volgens ons hoeft dat niet ten koste te gaan van recreatie en toerisme en ik verwijs naar de voorbeelden die ik heb gegeven.

Is het stadsbestuur bereid om embryonale duinvorming alle kansen te geven op de niet-commerciële stranden?

 

Sofie Cloet.