Graag snelle heraanleg omgeving De Grote Post

28 September 2015

Al sinds de eerste ideeën gelanceerd werden over de renovatie van het oude postgebouw tot cultuurcentrum, werd er nagedacht over een totaalconcept voor die buurt. Na enkele jaren was er ook een concreet plan: een verkeersvrij plein voor het CC zou gerealiseerd worden. Twee jaar nadat deze plannen in de wijkraad Centrum werden besproken is er echter nog steeds niets gebeurd. Op de wijkraad voor het Centrum, in oktober 2013, werden zelfs al heel concrete plannen voorgesteld, met visualisaties van een autovrij stuk Hendrik Serruyslaan tussen de poststraat en de Witte Nonnenstraat. Concreet zou het betekenen dat het autovrije stuk stadscentrum iets wordt uitgebreid. De tram zou nog door kunnen, maar verder zou elke circulatie gericht zijn op wandel- en fietsverkeer. Groen pleit al lang voor een vernieuwende mobiliteit en meer aandacht voor een leefbare binnenstad en kan dit project dus alleen maar toejuichen. We herhalen ook telkens weer dat autoverkeer tot in het hart van de binnenstad niet meer van deze tijd is, heel wat andere steden doen het ons al voor. De heraanleg van de Hendrik Serruyslaan tot een plein zou dan ook al een mooie eerste stap kunnen zijn in een vernieuwd mobiliteitsbeleid. We hopen dan ook in het nieuwe mobilitietsplan van de Stad ? waar we hopelijk niet meer te lang op moeten wachten ? deze trend veelvuldig te zien terugkeren als het de binnenstad betreft.

 

Los van de vele fietsers en wandelaars in de binnenstad - toeristen en bewoners - zou het ook voor het cultuurcentrum De Grote Post een grote meerwaarde zijn om deze werken snel te realiseren. Het cultuurcafé is nu al een gevestigde waarde en zou baat hebben bij een mooi aangelegde buitenruimte, dit zou het bezoekersaantal nog kunnen opkrikken. Het cultuurcentrum zelf heeft dan weer nood aan die extra ruimte om nog meer dan nu een open karakter te kunnen hebben. Het magistrale van dit gebouw zou zoveel beter tot zijn recht komen binnen het totaalconcept van een plein. En dan spreken we nog niet over de ruimte die nodig is om de dagdagelijkse circulatie in en uit het gebouw op een goede manier te laten verlopen.

 

Dit dossier is echter wat stilgevallen en met deze interpellatie wil ik hier graag wat aandacht voor vragen. 

 

Vandaar enkele vragen:

 

  • In hoeverre zijn deze plannen nog verder geconcretiseerd sinds de wijkraad van 2013 en is hier nog verder werk van gemaakt?
  • Zijn de buurt en de centrumhandelaars betrokken bij de uitwerking van het geheel?
  • Welke termijn stelt de Stad voorop om dit project uit te werken?

 

 

 

http://www.oostende.be/file_uploads/82588.pdf