Groen blij met een wijkgezondheids- centrum en sociale kruidenier in Oostende

13 November 2013

Groen verneemt via de pers dat de Oostendse meerderheid een wijkgezondheidscentrum en een sociale kruidenier plant in Oostende. "Met deze mededeling, die hopelijk ook formeel bevestigd wordt op een volgende OCMW-raad, worden opnieuw voorstellen van Groen gerealiseerd", zegt OCMW-raadslid Bert Peirsegaele."Ik kan niet anders dan gelukkig zijn. Op de laatste OCMW-raad had ik al gepolst naar de plannen rond de sociale kruidenier. Op een volgende OCMW-raad zal ik verder en dieper polsen rond de opstart van het wijkgezondheidscentrum."Een wijkgezondheidscentrum is een belangrijk instrument om een meer integrale en preventieve eerstelijnszorg naar de bevolking te brengen. Een wijkgezondheidscentrum biedt bovendien een gezondheidszorg die financieel toegankelijk is."Maar een wijkgezondheidscentum mag niet de Moeder Theresia worden van de eerstelijnszorg, integendeel, het is een model voor een moderne, multidisciplinaire gezondheidszorg. De nadruk ligt meer op het individueel coachen van de patiënten, met meer veel aandacht voor preventie", zegt Bert Peirsegaele.

"Een wijkgezondheidscentrum én de sociale kruidenier, twee voorstellen van Groen, zijn complementair en vormen een onderdeel van een integrale en niet verkapte aanpak van armoedebestrijding", vult Peirsegaele aan. "Groen is ook verheugd dat de solidaire mutualiteiten, de armenbewegingen en opbouwwerkers werden betrokken in de opzet van deze plannen. Wij zullen er over waken dat dit verder blijft gebeuren."

Kortom met het wijkgezondheidscentrum en sociale kruidenier bewijst Groen dat er door progressieve samenwerking prachtige sociale realisaties kunnen komen in Oostende. "Deze partij- politieke samenwerking, waarbij ook met het middenveld betrokken wordt, is dan ook de drive van mijn tussenkomsten in de OCWM-raad", besluit raadslid Bert Peirsegaele.