GROEN LANCEERT NIEUW LOGO EN ONDERTITEL "WERKT VOOR IEDEREEN"

02 Februari 2012

Nu nog even wachten op het nieuwe kleedje van onze website maar waarom eigenlijk wijzigen? Hieronder de persmededeling van onze voorzitter Wouter Van Besien. De partij vernieuwt haar vlag om haar actuele lading zo goed mogelijk te dekken. "We willen beklemtonen dat we werken voor alle groepen in de samenleving en rond alle thema's. Groen staat voor oplossingen die wérken, slimme voorstellen voor vandaag en morgen," zegt voorzitter Wouter Van Besien. Het uitroepteken verdwijnt.Na 8 jaar met het huidige logo acht de partij het moment gekomen voor een nieuw uithangbord. "De tijden zijn veranderd, de politiek ook. De nood aan duurzaam beleid en aan een ecologische partij zijn onveranderd, maar de context is gewijzigd. Groen heeft bewezen een blijver te zijn, we moeten ons niet meer bewijzen. De stijl waarmee we aan politiek doen, is ook veranderd," aldus Van Besien.

"Werkt voor iedereen" verwijst naar de ambitie van de partij om beleidsverantwoordelijkheid te dragen en oplossingen te bieden voor jong en oud, man en vrouw, blank en gekleurd, werknemer of zelfstandige, ondernemer en ambtenaar, werkende of niet werkende, student en gepensioneerde,... "Het woord 'iedereen' is ook essentieel voor ons omdat wij de partij van de rechtvaardigheid zijn , ondertussen de enige in Vlaanderen die nog een echt sociaal beleid wil voeren," zegt Van Besien. "Werkt voor iedereen" verwijst ook naar de veelzijdigheid van de groene oplossingen, die een antwoord bieden op alle grote economische en sociale uitdagingen waar we vandaag voor staan. Van Besien: "Dat groene oplossingen werken bewijzen tal van economische en sociale actoren dag in dag uit op het terrein. Steeds meer mensen, van gewone burgers tot gerenommeerde academici, kiezen voor duurzaamheid, en dat willen we als partij verder versterken." Dat het uitroepteken verdwijnt uit het logo van Groen, vindt Van Besien logisch. "Dit is een tijdsgewricht waarin de politiek zich bescheiden moet opstellen en eerder moet luisteren en samenwerken dan de burger assertief aan te spreken. Dit is het tijdsgewricht van netwerking, van gezamenlijke creativiteit. Als mensen samen verantwoordlijkheid nemen, dan maken ze keuzes waar ze zelf achterstaan." "De klassieke partijen staan voor de status quo en de aanpak van het verleden, dat bewijzen ze elke dag in de federale en de Vlaamse regering. Wie échte oplossingen zoekt voor de crisissen die we nu meemaken, moet bij Groen zijn," besluit Van Besien.

15 januari 2012