Groen ontgoocheld door verwerping van Oostendse mantelzorgpremie

27 Oktober 2016

Groen ontgoocheld door verwerping van Oostendse mantelzorgpremie

OCMW-raadslid Bert Peirsegaele stelde op de laatste OCMW-raad voor om een gemeentelijke mantelzorgpremie in het leven te roepen. De meerderheid stemde het voorstel weg. "We vallen van onze stoel. We hadden altijd gedacht dat deze meerderheid de mantelzorgers beter wilde steunen", aldus Peirsegaele.  (26-10-2016) In Vlaanderen bestaat er een behoorlijk draagvlak voor wat zorg voor zieken en hulpbehoevenden. De waardering en appreciatie voor de mantelzorgers is groot bij de bevolking . Zonder al die duizenden mantelzorgers zou het Vlaamse zorglandschap er ongetwijfeld heel wat minder fraai uitzien en zou het kostenplaatje sterk stijgen. Daarom deed Groen-raadslid Bert Peirsegaele op de laatste OCMW-raad het voorstel van een gemeentelijke mantelzorgpremie. "Als er één bevolkingsgroep is waar er 100% draagvlak voor is en appreciatie, zijn het wel de mantelzorgers in onze stad." Hij deed dan ook een oproep naar de meerderheid om de kloof met de burger niet te vergroten, door deze appreciatie naar een groep loyale en geëngageerde Oostendenaars daadwerkelijk te tonen.

Peirsegaele stelde €500 per jaar voor , maar wilde zich niet vastpinnen op dit bedrag, belangrijker vond hij een waarderingsgeste naar die mensen toe , die zorgen voor hun zieke en hulpbehoevende partner, kind, buur.

De mantelzorger wordt ook vernoemd als actor in het goedgekeurde thuiszorgplan van het OCMW-Oostende. Ook alle ziekenfondsen en mantelzorgorganisaties steunen de vraag naar een gemeentelijke mantelzorgpremie.

De meerderheid was aarzelend . Maar tevergeefs, het voorstel werd niet goedgekeurd.

Groen was verwonderd over deze houding van de meerderheid, daar dit in het programma staat van de meerderheidpartijen. Preken voor eigen kerk is één zaak. Maar dit omzetten in daden is blijkbaar te veel gevraagd", zegt een verontwaardigde Bert Peirsegaele.