Groen Oostende tevreden met de start van de sociale kruidenier

04 Maart 2016

Er is opnieuw een programmapunt van Groen Oostende gerealiseerd: de sociale kruidenier. Opeenvolgend zijn onze OCMW-raadsleden Kristof Cornelis en Bert Peirsegaele hier steeds voor blijven ijveren. Solidair Oostende zet een stap vooruit! Nu nog de uitvoeringsbesluiten goed opvolgen, want deze zijn enorm belangrijk voor kwetsbare mensen. Groen wenst de aangestelde coördinator veel succes toe en zal de werking van harte steunen. Bert Peirsegaele wees er ook op dat handelaars onder bepaalde voorwaarden BTW kunnen terugvorderen van niet ?verkochte producten, die ze schenken aan de sociale kruidenier.

Het was ook het Groen-raadslid die aandrong om de naam sociale kruidenier te verruimen naar een andere naam. Het werd 'De Antenne'. Want de naam sociale kruidenier dekt niet de volledige lading : het wordt een solidaire ontmoeting-en vormingsplaats. Groen is tevreden dat het project uit de startblokken komt  en zal met een solidaire  en budgettaire reflex de verdere uitrol volgen.