Groen wil andere inplanting van het crematorium

10 Maart 2018

Groen wil andere inplanting van het crematorium

De voorbereidingen van de bouw van het crematorium zijn hangende. Daarom is het nu of nooit om een andere inplanting van het crematorium te vragen. “Groen is niet tegen het crematorium, maar we vragen wél een andere inplanting waardoor er minder verkeer door het bos moet”, zeggen Groen-gemeenteraadslid Yves Miroir en Groen-fractieleider Wouter De Vriendt. “We betreuren dat het stadsbestuur geen MER heeft opgemaakt en wijzen op een lopende procedure bij de Raad van State.” De parking op de site wordt noordelijk ingeplant, vlak tegen aan het bos, waardoor het autoverkeer diep in het stadsrandbos zal snijden. Dagelijks worden 300 auto’s verwacht, die elk 500 meter door het bos zullen moeten rijden. De strooiweide komt dan weer vlak aan de ingang bij de Grintweg. “Wij zeggen: draai het plan om. Plaats parking en crematorium aan de rand van de Grintweg, zodat er geen verkeer door het bos moet. Een strooiweide heeft dan weer behoefte aan stilte en sereniteit. Die kan dan noordelijk komen en rustig overgaan in het bos”, zeggen Miroir en De Vriendt. Groen verwijt het stadsbestuur achteloos om te gaan met het stadsrandbos. Het crematorium pakt 12 ha van het stadsrandbos af. Er wordt slechts in 9 ha compensatie voorzien, zonder de garantie dat dit effectief ook bos zal zijn. Er werd voor de bouw van het crematorium geen MER opgemaakt, waardoor we beter zicht hadden gekregen op de gevolgen voor het leefmilieu. Er is een procedure bezig bij de Raad van State. En BOS+ stuurde na hun advies nog een brief naar het stadsbestuur met kritische opmerkingen.   “Het is niet te laat om de plannen nog te veranderen. Wij willen bos, natuur en crematorium zo goed mogelijk met elkaar verzoenen. Nu is het stadsrandbos het slachtoffer en als groenen betreuren wij dat. Onze oproep aan het stadsbestuur is om niet koppig te zijn en de plannen alsnog aan te passen”, besluiten Yves Miroir en Wouter De Vriendt.