Groen wil milieuvriendelijke verkiezingscampagne in Oostende

02 November 2017

Groen wil milieuvriendelijke verkiezingscampagne in Oostende

Verkiezingscampagnes worden altijd gekenmerkt door een overdaad aan verkiezingsfolders in de brievenbus en een wildgroei aan verkiezingsborden in voortuinen. Groen wil dat in 2018 anders doen. "Elke politieke partij wil haar kiezers informeren, en dat is normaal. Maar de lawine aan papier en houten borden is overdreven en niet goed voor het leefmilieu. Het opbod tussen de partijen om toch maar niet voor elkaar onder te doen, willen wij stoppen", zeggen Groen-gemeenteraadsleden Wouter De Vriendt en Natacha Waldmann. Vandaag stuurt fractieleider Wouter De Vriendt aan zijn collega's een e-mail met een oproep om een "gentleman's agreement" te ondertekenen. Alle partijen (en hun kandidaten) beloven daarin geen verkiezingsborden te plaatsen in privé-tuinen. De enige verkiezingsborden worden dan de gekende borden van de Stad, verspreid over Oostende, waarbij elke partij een plank ter beschikking heeft om kandidaten te promoten.

Verder wordt ook beloofd om slechts één verkiezingsfolder in de brievenbus te bezorgen. De partijen kunnen afspreken om kort voor de verkiezingen elk een folder samen in een enveloppe te steken en die enveloppe dan door Bpost te laten bezorgen. De kosten voor die ene verzending worden dan door alle partijen gedeeld, a rato van het gewicht van de folder.

Wouter De Vriendt en Natacha Waldmann: "Oostende kan voortrekker worden van een ecologische verkiezingscampagne, die de kiezer tóch voldoende informeert over de verschillende partijstandpunten. Vanuit onze bezorgdheid voor het leefmilieu willen wij deze oproep lanceren. We reiken de hand aan de andere partijen, en we hopen dat ze zich mee willen engageren om het in 2018 anders te doen."

Een gentleman's agreement is natuurlijk niet wettelijk bindend, maar het is wel een engagement en afspraak tussen alle partijen. Groen nodigt op korte termijn vertegenwoordigers van alle fracties uit voor overleg. In tweede instantie contacteren we ook de nieuwe partijen die bij de verkiezingen opkomen, maar nu nog niet in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn.

 

Wouter De Vriendt, fractieleider Groen
Natacha Waldmann, gemeenteraadslid Groen