Groen wil trafiek Haven Oostende opkrikken

11 Mei 2013

De trafiek in de haven van Oostende kwijnt weg, en het stadsbestuur lijkt er zich bij neer te leggen.Verschil 2012-2011: passagiers -17,5%, roro-vracht -20,5%, general cargo -11,5%. Algemeen totaal -16,8%.Verschil 2011-2010: roro-vracht: -33,4%, passagiers: -40,1%. Totaal: 22,1% haventrafiek Het ergste is dat men dit niet erg lijkt te vinden, men wuift de slechte cijfers weg en verwijst naar de windenergie. En inderdaad, dat is een enorme troef voor Oostende en het is zeer goed dat we daar op inzetten want hernieuwbare energie is de toekomst. Maar dit mag niet ten koste gaan van alle andere havenactiviteiten. Waarom onze totaalinfrastructuur als haven als de trafiek in sneltempo verdwijnt? De haven moet polyvalent blijven en dat wordt ze hoe langer hoe minder. Drie dingen zijn nodig: (1) mentaliteitsverandering: erkennen dat er een probleem is en positieve inspanningen om het tij te keren, (2) de Oosteroever zo inrichten dat havenactiviteiten niet belemmerd worden, maar het GRUP afbakening havengebied van 2012 heeft het havengebied al verkleind, (3) afspraken nastreven met andere havens 

Recent werd een samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse havens afgesloten. Dat is positief nieuws. Maar ook hier dezelfde vaststelling: de gedelegeerd bestuurder van de Haven Oostende verklaarde al onmiddellijk in de pers "dat dit samenwerkingsakkoord Oostende geen extra trafiek zal opleveren". Waarom dan deze overeenkomst? Waarom niet positiever denken? Welke mogelijkheden ziet het stadsbestuur om naar afspraken en verdeling tussen de havens te gaan?

 Bovendien werd het nieuws bevestigd dat Trans Europa Shipping Lines de boeken heeft neergelegd. Dit is het einde van de ferries naar Engeland en betekent een verlies aan arbeidskrachten in de haven Oostende. Er is sprake van schulden van het bedrijf bij de haven: over hoeveel gaat dit? En wat brengt de toekomst? Ook hier vallen de relativerende uitspraken van het havenbestuur op. Ook het wegvallen van deze trafiek vindt men blijkbaar geen probleem.