Hoe veilig is Hangaar 1 nog?

01 September 2014

Na enkele incidenten op fuiven in de afgelopen twee jaar interpelleerde mijn collega Sofie Cloet reeds verschillende keren over Hangaar 1. Naar aanleiding van het agendapunt van vanavond werd ook het brandpreventieverslag ter beschikking gesteld in het dossier. Het baart ons ongelooflijk zorgen te zien dat punten die wij aangehaald hebben in het verleden ook door de brandweer als reële veiligheidsrisico's worden omschreven. Er wordt dan ook pas een gunstig brandpreventieverslag afgeleverd indien aan die tekortkomingen wordt gewerkt. De controle gebeurde ondertussen een half jaar geleden en het verslag is geldig tot 5 februari 2015. Dat betekent dat het stadsbestuur nog een half jaar de tijd heeft om de opmerkingen uit het verslag na te leven.

In het verslag staan enkele ernstige veiligheidsrisico's vermeld. Ik citeer:

  • Zekeringkasten en aftakpunten van de elektrische installatie die niet afgeschermd zijn voor het publiek

  • Inspectie op betonrot, die volgens stabiliteitsingenieur na een inspectie in 2011 om de 6 maanden noodzakelijk is om veiligheidsredenen, kan niet worden nagegaan

  • Onvoldoende signalisatie van uitgangen en nooduitgangen

De vraag stelt zich dan ook of de Oostendse jeugd na die datum nog een fuifzaal heeft voor die capaciteit?

Zijn er reeds stappen ondernomen om de opgesomde mankementen te verhelpen? En is er een alternatieve fuifzaal voorhanden indien het niet zou lukken voor de vooropgestelde datum?

Met dank voor uw antwoord.


Natacha Waldmann
gemeenteraadslid