Interpellatie over de bouw van het nieuwe zwembad

04 Maart 2016

  Het stadsbestuur heeft beslist om een nieuw zwembad te bouwen op de locatie van de site Vercamerschool. Groen heeft zich reeds in de gemeenteraad voorzichtig positief opgesteld voor deze locatie maar we blijven een kritische houding behouden, ook na inzage van de documenten die ondertussen werden vrijgegeven. De nieuwe locatie heeft heel wat pluspunten, maar ook een aantal nadelen. Er werd gekozen voor de beste 'beperkte' mogelijkheid. Hoewel de troeven van de huidige locatie nog steeds overduidelijk zijn, zijn we nog steeds overwegend blij met deze locatie. Toeristisch zal de impact minimaal zijn, de nabijheid van het strand blijft bewaard. Het stemt ons positief dat mobiliteit doorslaggevend is geweest in deze keuze. Dit is één van onze kernthema's, en de nabijheid van openbaar vervoer is dan ook erg belangrijk. We willen er dan ook op aandringen bij het stadsbestuur dat men voldoende ruimte voorziet voor fietsenstallingen. Door de iets minder centrale locatie zal het aantal fietsers wellicht toenemen, de accommodatie moet hier dan ook op voorzien zijn.

We blijven ook benieuwd naar de uiteindelijke uitwerking, en hopen dat het stadsbestuur hier een voorbeeldproject van zal maken. Dat kan door een internationale architectuurwedstrijd, of het aantrekken van een ontwerper met faam. We krijgen een kans om onze stad op de kaart te zetten. Oostende verdient het om boven de middelmaat opgetild te worden. Het bestuur heeft de plicht om provincialisme te overstijgen. Laat ons dan ook alles uit de kast halen om van dit zwembad een voorbeeld te maken voor andere steden en een trekpleister in onze eigen stad.

Maar we hebben wel een aantal vragen. De uitbreiding van het aantal zwembanen was één van de redenen om te pleiten voor nieuwbouw. De capaciteit van het huidige zwembad is momenteel te beperkt wat er in resulteert dat het zwembad op bepaalde ik momenten overvol is. We zien in de opdracht staan dat een bad van 50 op 25 meter voorzien wordt. Is dit groter dan het huidige zwembad?

-    Welke stappen zijn ondertussen gezet sinds de aankondiging van de bouw van het zwembad in de gemeenteraad?
-    Hoe zal dit zwembad eruit zien? Zijn de randvoorwaarden gesteld door het stadsbestuur en besproken in het schepencollege conform de noden? Zoals vb een uitbreiding van het aantal zwembanen, peuterbadjes, etc??
-    Welke dienstverlening zal aan de Oostendenaar geboden worden?
-    Wat zijn de volgende stappen in de besluitvorming en opnieuw ook de vraag naar de betrokkenheid van het Stadsatelier. Dit werd door hen benoemd als 'strategisch project', wat ertoe geleid heeft dat ze hier volgens de burgemeester niet over wilden nadenken. Dit is op zijn minst een bizarre kronkel. Blijft dit zo? Of zullen ze betrokken worden bij het uitschrijven van een opdracht voor de bouw van het zwembad? Denken ze mee na over mobiliteit, parkeergelegenheid enz?? Denken ze mee na over de stedenbouwkundige impact van dit strategisch project voor onze stad?