Investeer in pleintjes en ontmoetingsplaatsen

21 Juni 2013

Voldoende zitbanken zijn heel belangrijk, denk maar aan het station of op pleinen en parken. Waarom werd het McLeodplein heraangelegd zonder zitbanken? In de luchthaven van Zaventem staan hometrainers waarmee mensen kunnen fitnessen en met de opgewekte energie hun gsm of laptop kunnen opladen. In buitenlandse steden wordt dit gebruikt in parken, Groen stelt voor om dit ook in Oostende te organiseren. Jeugdbewegingen aantrekken is belangrijk voor een stad als Oostende. Niet alleen door nieuwe jeugdherberg, maar door bijv. slapen op strand mogelijk te maken op een afgeschermd deel van het strand, op een afgebakende kampeerzone, onder verantwoordelijkheid van de jeugdbeweging. Oostende maken we zo attractief als stad van jongeren.

De kwaliteit van de stad moet omhoog. Leegstand en verkrotting zijn een groot, maar nog altijd onderschat probleem. Er is een sterk handhavingsbeleid nodig, met progressieve heffingen: hoe langer leeg of verkrot, hoe zwaarder de heffing.

Laten we ons spiegelen aan www.belle.epoque.blankenberge.be. Groen gaat voor een belle epoque centrum. Een interactief museum in een belle epoque pand in Oostende, om kennis te maken met de belle epoque geschiedenis van onze stad (periode 1870-1914).  Blankenberge heeft dat, Oostende heeft een veel rijkere belle epoque geschiedenis. Als dat in Blankenberge kan, waarom dan niet in Oostende? Met foto's, filmmateriaal etc. Liefst in de belle epoque of interbellumwijk in Oostende. Met financiële steun van de Vlaamse Gemeenschap, EU, de provincie is veel mogelijk.

Bovendien heeft zo'n belle epoque centrum ook een loketfunctie. Het is een kenniscentrum om eigenaars te sensibiliseren, voor wie wil renoveren. Daarmee vormt het ook een brugfunctie tussen bewoners en Erfgoed Vlaanderen. Zeer laagdrempelig.