Oostende verdient een voltijds burgemeester

03 September 2015

Ik wil namens de Groen fractie burgemeester Jean Vandecasteele bedanken voor zijn jarenlange inzet als burgemeester. Persoonlijk, als gemeenteraadslid, heb ik u 8 jaar meegemaakt als burgemeester. We hadden onze meningsverschillen, soms heel hevig zelfs, maar ik heb altijd waardering voor u gehad en respect voor uw harde werk en vele jaren dienst. U was een burgervader in de meest traditionele zin van het woord. Ik wil u dan ook veel voldoening toewensen in het nieuwe hoofdstuk in uw leven. Misschien zal u nu meer tijd hebben om te gaan joggen in 't bosje, dat een van de mooiste realisaties is van uw mandaat. Veel mensen weten dat niet, maar geregeld komen we elkaar daar al joggend tegen. Als we elkaar kruisen, vragen we elkaar altijd "hoe is 't?". We zeggen dan "goed", waarschijnlijk uit pure gewoonte, terwijl in realiteit onze tong op onze knieën hangt en het duidelijk NIET zo goed gaat met ons, maar bon, we houden de schijn hoog, zoals politici soms doen, en we geven niet op en we lopen verder. Het is dat wat ik u wil toewensen: blijven lopen, blijven gaan voor Oostende. Zij het misschien in een trager tempo. En dat is u zeker gegund.

De Groen fractie zou Johan Vande Lanotte proficiat willen wensen met zijn aanstelling als burgemeester. Tegen willen we hem de volgende boodschap meegeven.

We moeten vooruit met onze stad. Denk maar aan de mobiliteit, de nood aan economische heropleving, of het stopzetten van de bouwwoede van dure appartementen. Oostende moet alles op alles zetten om de levenskwaliteit te verhogen en om actieve gezinnen en jonge mensen naar Oostende aan te trekken. Er ligt nog enorm veel werk op de plank.

 

Net daarom verdienen de Oostendenaars een voltijds burgemeester. Voor ons kan het echt niet dat u de mooie job van burgemeester nog anderhalf jaar lang zou willen combineren met dat van parlementslid. Oostende kan zich dat niet permitteren. Elke dag cumul is er één te veel. Een burgemeester staat aan het roer, maar een kapitein kan niet op twee schepen tegelijk staan.

Een dergelijke cumul is een teken van oude politieke cultuur waar we dringend komaf mee moeten maken. Onze parlementen worden bevolkt met mensen die cumuleren en hun job niet ernstig nemen. Dat merk je in de praktijk. Dan hoeven we niet verwonderd te zijn over het wantrouwen van de mensen in de politiek. Er zijn genoeg jonge politici die wél gemotiveerd zijn om een politiek mandaat met beide handen aan te pakken.

 

Bij Groen is de cumul tussen een parlementair mandaat en een lokaal uitvoerend mandaat (burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter) niet toegelaten en ik ben fier op die terechte, principiële houding van mijn partij.

Ik wil u vragen om dit in overweging te nemen, en ik richt dit pleidooi ook aan de fractieleiders van de meerderheidspartijen.

Wouter De Vriendt.

 

Cijfers cumul burgemeester/schepen/ocwmraadvoorzitter + Vlaams parlement, senaat (geen dubbeltelling deelstaatsenatoren), Kamer. Uitgezonderd: Brussels Parlement

Sp.a
Cumuls: 13 (37,50%)
niet-cumuls: 19 (62,50%)
totaal: 32

Open-Vld
Cumuls: 18 (52,94%)
niet-cumuls: 16 (47,06%)

N-VA
Cumuls: 27 (34,62%)
niet-cumuls: 51 (65,38%)

Groen
Cumuls: 0
niet-cumuls: 17
 
CD&V
Cumuls: 27 (58,70%)
niet-cumuls: 19 (41,30%)