Oostendse Haven kan veel beter

09 September 2014

Oostendse Haven kan veel beter

Op bladzijde 69 van het Jaarverslag 2013 van de Haven staat er een besluit waarvan de eerste zin toegeeft dat het voor de Haven een mager jaar was: ?de huidige dip in activiteiten en bijgevolg inkomsten moet ons sterken in de verdere realisatie van de strategische optie volop in te zetten op offshore en service activiteiten." Voor Groen mogen we de kernactiviteiten van de haven niet zo gemakkelijk lossen: het is cruciaal om een polyvalente haven te zijn i.p.v. terug te plooien op één segment. We mogen onze eieren niet in één mand leggen. Groen is uiteraard voorstander van de rol van de Haven in de cluster van innovatie en onderzoek en ontwikkeling. Net als de Haven als uitvalsbasis voor de ontwikkeling van offshore groene energie, dat is immers de toekomst voor ons land. Zie onze versleten kerncentrales, het feit dat er in Europa amper nieuwe kerncentrales worden bijgebouwd, of de afhankelijkheid voor onze energie van landen zoals Rusland. Een afhankelijkheid die we best zo snel mogelijk afbouwen. Maar wij missen ambitie. Er is iets grondig mis met een Haven die na jaren in te zetten op offshore, moet toegeven dat het voorbije jaar toch weer een mager jaar was qua inkomsten en activiteiten. Dat te moeten toegeven betekent niet meer of minder dat we best polyvalent blijven en ook inzetten op de ontwikkeling van havenactiviteiten zelf. Die focus missen we te veel in het ondernemingsplan 2014.

De activiteitencijfers zijn nochtans onrustwekkend, voor het zoveelste jaar op rij. In tegenstelling tot 2012 staan er in het jaarverslag deze keer geen procentuele evolutie. Dat heeft misschien wel zijn redenen, we hebben zelf de berekening gemaakt:

Dan de financiële kerngegevens zoals vermeld in het verslag van de commissarissen, die inderdaad wijzen op een probleem:

Algemene hoofdvraag is hoe de Haven deze bedenkelijke evolutie wil omkeren.

Enkele specifieke bekommernissen van Groen:

 *   Op blz. 20 zien we dat het Visserijdok nog altijd ingekleurd wordt als deels te dempen gebied. Voor Groen zou dat een historische vergissing zijn en de ontwikkeling van de haven en de visserij in de toekomst beknotten. In Gent en Antwerpen graven ze de dokken opnieuw open. Er is een verborgen agenda: de reden om het visserijdok te dempen is nieuwe vastgoedontwikkeling. Wat zijn hier de plannen?
 *   Lijn Oostende-UK: Groen is voorstander van de heropening van een lijn richting Engeland. Dat hoeft niet Ramsgate te zijn, ook Harwich is een mogelijkheid. Want aan trafiek is er nooit een gebrek geweest: de overtochten van Trans Europa Ferries zaten tot de laatste dag vol. We vragen de Haven om voldoende te investeren in deze piste. Doe concrete voorstellen aan ferrymaatschappijen: welke ferrymaatschappijen werden in 2013 gecontacteerd en welke zal men contacteren?
 *   Fusie met Zeebrugge: standpunt Haven Oostende? Ook Minister Hilde Crevits pleitte al voor meer samenwerking.
 *   Gevangenis in achterhaven: standpunt Haven. In hoeverre kan dit uitbouw haven en maritieme clustervorming hypothekeren?

Onafhankelijke experts zoals George Allaert benadrukken de nood aan actie om de Haven opnieuw te doen floreren, dit is dus geen verhaal van politieke oppositie. Allaert op 9/1/2014: ?we hebben nog nooit zo'n laag niveau trafiek behaald. 3 miljoen ton was voorheen telkens het minimum." We adviseren het havenbestuur om voldoende te blijven luisteren naar de mening van experts.

Stop verloedering badinstellingen en Albert I Promande

Er is sprake van verwaarlozing en dringende nood aan herstellingen op de Albert I Promenade en aan de badinstellingen (strook Ijzerstraat-Parijsstraat). Het gaat om: - trappen die los liggen of gewoonweg ontbreken, en dat midden in de Albert I Promenade met veel spelende kinderen

 *   tegels die ontbreken
 *   gebarsten gevelplaten aan de voorkant van de Albert I Promenade tegen het strand
 *   algemene staat van verwaarlozing van de badinstellingen, graffiti,

Dit is regelrechte nonchalance vanwege het stadsbestuur, en dat midden in het toeristisch seizoen én al vele jaren lang.

In april 2012 trok Groen al aan de alarmbel. Pas in de afgelopen dagen werden de eerste herstellingen opgestart. Het is triestig te moeten vaststellen dat het zolang duurt tot de Stad in actie schiet en dat er een actie in de media voor nodig is. Niettemin bewijst dit nog maar eens dat de groene assertieve, maar constructieve oppositie in Oostende werkt. Handelaars in de buurt vertellen mij dat vertegenwoordigers van het stadsbestuur pas deze week zijn langsgekomen om zelf de situatie te observeren. Al in 2012 had dat kunnen gebeuren.

Toen wij in 2012 interpelleerden, hier in deze gemeenteraad, antwoordde toenmalig schepen Yves Miroir dat hij de concessiehouders ging aanspreken. Maar het gaat niet alleen over de concessiehouders. Integendeel, het gros van de problemen van verloedering die er zijn vallen onder de verantwoordelijkheid van de Stad. Enkel de strandtoegangen vallen onder de verantwoordelijkheid van het Vlaams Gewest, maar daar zijn de problemen miniem.

Welke concrete stappen zal de Stad zetten om snel over te gaan tot onderhoud en herstellingen? De eerste herstellingen zijn bezig, maar zal dit grondig en volledig gebeuren? We zijn nog altijd bereid onze eigen lijst en foto's van knelpunten aan de Stad te overhandigen, als dat kan helpen.

Vismijn Oostende heeft zeker toekomst

Zoals u weet, volgt Groen de plannen op de vismijnsite met argusogen. Wij pleiten voor het behoud en uitbouw van Oostende als vissershaven. Deze coalitie heeft onvoldoende ingezet op de visserij. En heeft laten gebeuren dat de aangevoerde vistrafiek naar Oostende jaar na jaar keldert, in tegenstrijd met de afspraken die gemaakt werden met de Vlaamse Visveiling.

De sloop van de oude vismijn zonder dat er al een bouwvergunning is voor de bouw van een nieuwe vismijn, is voor ons een schande. Er verdwijnt erfgoed uit Oostende, nog maar eens, zonder zekerheid dat er een nieuwe vismijn komt. De Stad is hiervoor verantwoordelijkheid, want zij heeft de sloopvergunning uitgereikt.

In de zomervakantie werden door de Vlaamse Visveiling nieuwe plannen aangekondigd. Jammer genoeg geen plannen om meer vis aan te voeren naar Oostende. Of om de vismijn op te waarderen. Maar wel horecaplannen. Is dat nu de kerntaak? Na het bouwen van mobiel sanitair dat door de Stad gehuurd wordt, in juni op deze gemeenteraad beslist, nu horeca.

Enkele vragen.

1) Heeft de VLV al plannen van de nieuwe vismijn? Heeft de Stad deze plannen al kunnen inkijken? Werd er al een bouwvergunning aangevraagd?

Drie weken terug verklaarde de VLV in de pers dat er 'eerstdaags' een bouwaanvraag zou ingediend worden voor een 4-tal hangars op de plaats van het stuk gesloopte Haringhal. De recentste update van de bekendmakingen op de website van de stad was op 21/8 maar hierin is geen bouwaanvraag van de VLV te zien.

2) De VLV plant horeca-activiteiten op het Maritiem Plein. Wat is het standpunt van het stadsbestuur?

In feite kan het stadsbestuur niks meer en minder doen dan de voorwaarden uit de exploitatieovereenkomst tussen Stad en VLV  na te (laten) leven. De rest is Vlaamse materie en ressorteert onder de erfpachtovereenkomst. Artikel 5 van de erfpachtovereenkomst stelt echter dat de ganse site enkel maar mag gebruikt worden voor haven- en visserijgebonden activiteiten. Horeca en toerisme organiseren zoals de VLV ook oppert is in feite uitgesloten.

3) In hoeverre zijn deze horeca-activiteiten in overeenstemming met de huidige concessievoorwaarden tussen Stad en de vismijnkantine?

Volgens de uitbater van de kantine heeft hij door die concessieovereenkomst de volledig exclusiviteit op de verkoop van voeding en drank op deze landtong. Kan de Stad dat bevestigen?

4) Aan wie betaalt de huidige concessionaris van de vismijnkantine zijn huur?

Wij menen te weten dat dit ook redelijk ingewikkeld is: betalen aan AGHO die dan een stuk doorbetaalt aan de stad en aan MDK. Iets in dat genre moet het zijn.