Rialto: Assistentie-woningen pal in uitgaansstraat, een goed idee?

03 Mei 2015

Rialto: Assistentie-woningen pal in uitgaansstraat, een goed idee?

Na geruchten die al een tijdje aanhouden is het nu eindelijk duidelijk: een bouwgroep uit Deinze diende een aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning in de Langestraat op de site van de vroegere Rialto. Men is van plan om er assistentiewoningen te bouwen, naast een aantal commerciële panden. Dit heet pesten, echt wel. Voor de mensen die het niet meteen kunnen situeren: het gaat om de locatie mooi ingebed tussen de toekomstige OHK en de Elysée enerzijds ? die fuifzaal waar men vooral geen te populaire feestjes mag geven omdat men niet binnen kan met zovelen ? en de cafés aan de andere kant. Stel dat er op een zaterdagavond een fuif is in de Elysée en daar staan nu toevallig 310 mensen aan te schuiven. Die 10 die buiten blijven staan omwille van de veiligheid zullen toch moeten overleggen waar ze naartoe gaan, misschien twijfelen ze wel, lopen ze wat heen en weer. Misschien worden ze bijgetreden door jongeren die net buiten aan de OHK een sigaret aan het roken waren. Wie weet is er wel eens een discussie of grote hilariteit? Allemaal geen onmogelijke scenario's denk ik. Het zal daar leuk wonen zijn, in die assistentiewoningen. Er zal daar nogal op belletjes gedrukt worden, denk ik, in het weekend.  

In het verleden was de toenmalige - en naar eigen zeggen ook huidige - schepen van ruimtelijke ordening Bart Tommelein reeds de mening toegedaan dat een dergelijk project moest kunnen en dat het hoe dan ook niet in handen is van de stad wat er op die locatie komt. Handjes in de lucht, het eeuwige verhaal. Want ja, het is woonzone: check. En het is een privé-initiatief: ook check. Dus de Stad kan enkel lijdzaam toekijken hoe de uitgangsbuurt steeds beperkter wordt. Arm stadsbestuur, dat zo weinig in de pap te brokken heeft. Want het alternatief is de site zelf verwerven, maar zoals geweten is er geen geld.

Nochtans is dit in onze ogen een kwestie van keuzes maken en in die zin was of is deze locatie ideaal voor het jeugdontmoetingscentrum dat ? ik herinner u er toch aan ? in uw bestuursakkoord is opgenomen. JOC dat reeds lang beloofd wordt en gerealiseerd zou moeten worden binnen deze legislatuur maar waar het nu windstil rond is. Nochtans zijn we al halfweg. En aan het tempo waarbij de Stad haar patrimonium verkoopt en de ene na de andere vereniging op straat zet ziet het er niet naar uit dat er ergens een gebouw zal leegstaan binnenkort dat hiervoor kan dienen.

Door geen initiatief te nemen voor het behoud van de Montmartrewijk en een dergelijk project op die locatie toe te laten geeft dit stadsbestuur een heel duidelijk signaal aan de jeugd, de feestgangers ook: jullie kunnen eigenlijk onze rug op.

Vandaar dus enkele vragen:
- Wat is het standpunt van de stad mbt een project op deze locatie, dat niet in overeenstemming is
met de huidige bestemming van de buurt?
- In hoeverre is de stad bereid om een kader vast te leggen ter bescherming van de Montmartrewijk?
Hoe ver zal de afbouw nog gaan?
- Zal dit project gezien worden als een project met impact op de stad en als dusdanig worden
voorgelegd aan de Kwaliteitskamer?

 

Natacha Waldmann.