Sociaal Huis Oostende: Bert Peirsegaele (OCMW-raadslid) over de jaarrekening 2014

07 Juni 2015

Sociaal Huis Oostende: Bert Peirsegaele (OCMW-raadslid) over de jaarrekening 2014

Vooraleer ik nader inzoom op mijn standpunt over de rekeningvoorstelling 2014 wil ik 2 zaken vooraf stellen ;   Ik ben de algemeen directeur ( de secretaris ) en de financieel directeur dankbaar voor de technische vergadering van verleden week. Jullie kunnen / mogen geen andere voorstelling doen . maar we zijn toch blij dat de ratio's zijn opgenomen in de technische nota .Dank .

  • Als ik meer wil dan deze voorstelling is dit NIET om zo maar aan oppositie te doen , maar wel uit een bekommernis voor de openbare

  • initiatieven , die het sociaal huis beheert. Dus we moeten de exploitatie van die initiatieven goed en transparant kunnen opvolgen , want anders zullen partijen en personen die deze initiatieven nu of in volgende legislatuur liever kwijt dan rijk willen ,de slechte exploitaitieresultaten of ontransparantie sterk aanklagen en in die omstandigheden zullen we ze geen ongelijk kunnen geven . ik pleit dus voor de groots mogelijke transparantie van de totale boekhouding , die we nu hebben maar ook van de business-units , activiteitencentra van de openbare initiatieven van ons sociaal huis. We mogen geen verrassingen hebben in de toekomst , want het openbaar initiatief staat voor moeilijke tijden !!

Tot daar mijn voorbeschouwingen

Voorzitter,

En misschien moet ik mij hier ook wenden tot de toekomstige schepen van financies,

Ben je tevreden over het exploitatie resultaat van de dienst gezinszorg?

Hoe zit het met permanent werkingskapitaal van het sociaal huis?

Ben je tevreden van de exploitatieresultaten van beide WZcentra of alleen van Lacourt.

In punt 6 van deze agenda over het kapsalon wordt er gesproken over de evaluatie van de kapsalons ifv het activiteitencentrum WZC; terecht en juist, maar hoe was het concreet in 2014 met deze activiteitencentra?

Hoe is de financiële input van de vooruitbetaalde huur van € 165.000. in de Zeeparel geboekt ?

Waar is de grootste percentuele groei van de bezoldigingen in de deelboekhoudingen , de grootste post van de uitgaven van het sociaal huis.

 

 

Ik behoor niet tot de politieke mandatarissen die zaken af-of goedkeurt zonder dat ik de zaken begrijp en probeer constructief mee te denken aan de verbetering van de werking , want we zijn tenslotte bezig met het geld van andere mensen , de belastingsbetaler

 

Het minste dat we willen duiden , als we ons beperken tot de wettelijke/decretale voorstelling van de rekeningen , dan vraag ik me af of wij als mandataris de nodige controle kunnen doen . Ik stel dat we dit de huidige BBC-boekhouding onvoldoende kunnen doen .
Maar dit gevoel had ik reeds na de technische vergadering , maar ik ben verder gaan zoeken en op advies van vvsg

vraag ik voorzitter in het belang van ons allemaal ,als raadsleden, in het belang van de transparantie van de openbare initiatieven ,en voor onze bestuursmatige geruststelling van ons allemaal dat we de boekhouding van de activiteitencentra of van de grote activiteitencentra zouden krijgen. Ik stel vast dat bepaalde cijfers de samentelling is van cijfers van de activiteiten

Voorzitter ,

Hopelijk interpreteer je mijn vraag om deze boekhoudingen te krijgen niet als een ambetante vraag van een oppositielid maar als een oproep van een bondgenoot om de openbare initiatieven in een goed daglicht te stellen en ze op deze manier te wapenen voor de toekomst misschien kan een zorgbedrijf nog een beter wapen zijn .

Bert Peirsegaele.