Stad Oostende moet juridische klacht tegen Vlaamse Visveiling voorbereiden

04 Januari 2014

Voor het derde jaar op rij verbreekt de Vlaamse Visveiling haar engagement om 45% van de totale visaanvoer naar Oostende aan te trekken. In 2013 strandde de Oostendse vismijn op 35%. In het algemeen zijn de omzet en totale aanvoer gedaald. Groen zal de Oostendse SP.A-CD&V-OpenVLD-meerderheid interpelleren over haar manifeste gebrek aan assertiviteit om te vechten voor de toekomst van de visserij in Oostende. "Als de traditionele partijen in Oostende niet meer geloven in de toekomst van de visserij in onze stad, dat ze het dan luidop zeggen in plaats van te doen alsof", zegt Groen-fractieleider Wouter De Vriendt.  In de vijfjarige periode tussen 2011 en 2015 moet volgens de fusie overeenkomst van de Vlaamse Visveiling 45% van de totale visaanvoer in Oostende worden aangebracht. In 2011 was dit 31%, in 2012 35% en ook in 2013 blijft Oostende hangen op 35%. "Als de Vlaamse Visveiling haar engagement alsnog wil nakomen, betekent dit dat in 2014 en 2015 maar liefst 61% van de vis in Oostende moet worden gemijnd", berekende De Vriendt. Voor elk procent dat Oostende in 2015 onder de 45%-doelstelling blijft hangen, is de Visveiling 1 miljoen euro boete verschuldigd.  De visserij in Oostende heeft zeker nog een toekomst, als ze de omslag maakt naar duurzame visserij. Het is een mooi beroep en Oostende heeft vele troeven: expertise, snel laden en lossen en een goede verbinding met het achterland. "Het probleem is dat de politici die nog geloven in de visserij op één hand te tellen zijn", merkt De Vriendt op. "De traditionele partijen SP.A, OpenVLD en CD&V verwaarlozen het maritieme karakter van de stad, blijven spreken over het dempen van het visserijdok, en doen veel te weinig met het economisch-industrieel potentieel van de visserij en de maritieme zone op de Oosteroever. Dure appartementenbouw komt in de plaats. Nochtans kan Oostende economische activiteit goed gebruiken." 

Groen vreest dat de slechte cijfers als alibi zullen worden gebruikt om af te zien van de bouw van een nieuwe vismijn. De bouw had volgens de overeenkomst tussen Oostende en de Vlaamse Visveiling al in 2013 moeten starten. Zeebrugge zuigt Oostende echter leeg: er wordt bewust vis van Oostende naar Zeebrugge afgeleid. De rol van de Vlaamse Visveiling is dubieus en het Oostendse stadsbestuur is niet geïnteresseerd. 

Wouter De Vriendt zal burgemeester Jean Vandecasteele (SP.A) hierover op de gemeenteraad interpelleren en vragen om namens de Stad Oostende juridische stappen tegen de Vlaamse Visveiling voor te bereiden.

 Wouter De Vriendt (Groen)