Strandzone Oostende: Groen pleit voor behoud toegankelijkheid rolstoelgebruikers

03 Mei 2015

Strandzone Oostende: Groen pleit voor behoud toegankelijkheid rolstoelgebruikers

"Niettegenstaande de mooie resultaten van Zon, zee...zorgeloos, het voortbestaan van het project na 2016 is allesbehalve zeker want vanaf dan wordt welzijn geenbevoegdheid meer van het provinciebestuur. Daardoorvalt de subsidie voor het project weg" 'Zon, zee ... zorgeloos' is een initiatief die de Oostendse  

strandzone en de directe omgeving voor iedereen toegankelijk maakt. De toegankelijke strandzone bevindt zich ter hoogte van de Diksmuidestraat. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen mensen met een beperking een beroep doen op assistenten. Daarnaast is er een toegankelijk toilet, een aangepaste verzorgingsruimte met tillift, hooglaagbed en douche, strandmatten en strandrolstoelen. In de buurt van die Diksmuidestraat vind je voorbehouden parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Het project loopt ook in 7 andere kustgemeenten: Nieuwpoort, Vosseslag, De Haan, Wenduine, Zeebrugge, Bredene en Middelkerke.

Welzijnsfunctie: Volgens de informatie waarover wij beschikken, werd het project indertijd opgestart door de Vlaamse Overheid in het kader van het kustactieplan. Maar de Vlaamse overheid heeft dit op een bepaald ogenblik stopgezet. In het kader van een grotere toegankelijkheid heeft de provincie West Vlaanderen het project de laatste jaren volledig gesubsidieerd via toegankelijkheidsbureau Westkans vzw en kent subsidies toe aan Groep Intro vzw voor de meewerkende kustgemeenten. De laatst toegekende subsidie van de provincie was op 6 maart 2015 voor het werkingsjaar 2014. Dit ten bedrage van 22.576,73 specifiek voor de coaching van de assistenten. Zon, zee...zorgeloos heeft niet alleen een welzijnsfunctie maar ook een toeristisch en economisch nut. Denk eens aan de nabijheid van Ravelingen met zijn toegankelijk zwembad en van het BZIO (Bundeling Zorginitiatieven Oostende) waar je ook iets kan nuttigen. Deze zijn extra troeven die samen het project, Zon, zee... zorgeloos een meerwaarde betekent voor Oostende en de regio. Dit is een fijne bestemming voor groepen rolwagengebruikers uit het binnenland die regelmatig een beroep doen op deze infrastructuur.

Uitdagingen: In het begin van dit legislatuur merkten wij maar één minpunt waarvan wij werk wilden maken, namelijk ontoegankelijke tramhaltes in de buurt van de Diksmuidestraat, waar de toegankelijke strandzone ligt. Maar vandaag zijn wij geconfronteerd met een ernstiger probleem: de overlevingskwestie van het project zelf. Niettegenstaande de mooie resultaten van Zon, zee...zorgeloos, het voortbestaan van het project na 2016 is allesbehalve zeker want vanaf dan wordt welzijn geen bevoegdheid meer van het provinciebestuur. Daardoor valt de subsidie voor het project weg. Nochtans is dit een zeer belangrijke project welke terecht eens werd omschreven als "een unieke combinatie van een aantal ingrepen en aanpassingen voor een zorgeloos bezoekje aan het strand..." Naast de andere kustgemeenten in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen, is Oostende een belangrijke partner in dit project.

Verwarring: Voor ik verder ga met onze vragen, wens ik een verwarring aan te kaarten. Op de website van stad Oostende werd aangegeven dat Zon, zee... zorgeloos een project is "met de steun van de Vlaamse Regering..." Maar in de notulen van de Deputatie van de provincie West Vlaanderen van 12/03/2015 staat de toekenning en uitbetaling vermeld van een "subsidie ten bedrag van €22.576,73 aan Intro vzw ... in het kader van het initiatief Zon, zee... zorgeloos" De vraag is dan ook wie is nu de subsidiërende overheid: Vlaams of Provincie? Oostende als de belangrijkste speler in dit samenwerkingsverband zou moeten zorg dragen voor de continuïteit van dit te loven initiatief.

VRAGEN:

  1. Als stadsbestuur hebben we weet of Vlaanderen dit project volledig zal overnemen na 2016?

  2. Indien Vlaanderen het project niet volledig overneemt, is Oostende bereid dit te doen gezien welzijn geen bevoegdheid meer is van de provincie?

  3. Ziet u nieuwe samenwerkingsverbanden zitten tussen alle kustgemeenten om het bestaan van het project te verzekeren? Zo ja, zijn er al contacten gelegd met de verschillende stads- of gemeentebesturen. Graag verder toelichten.

    Collins NWEKE | Gemeenteraadslid voor Groen Oostende, 24 april 2015