Toekomstvisie Sociale Economie regio Oostende

24 Oktober 2014

Toekomstvisie Sociale Economie regio Oostende

Met een 30-tal deskundigen uit de Oostendse regio onder impuls van het Regionaal Economisch Sociaal OverlegComité (RESOC) zijn wij onlangs samengekomen voor een 'zoektocht' naar de van de sociale economie en de tewerkstelling van kansengroepen in de regio. Het feit dat Oostende het laagste aantal jobs in de sociale economie heeft in vergelijking met andere centrumsteden (volgens de jongste Vlaamse Stadsmonitor) blijft iets die Groen zorgen baat.sterke punten

Het is danook onze visie that Stad en OCMW in samenwerking met derden een actieplan moeten ontwikkelen om de sociale economie te bevorderen in nieuwe sectoren zoals wellness en zorg, groene energie, havenactiviteiten et cetera. Ik stapte in de denkdag benieuwd naar de visies van de experten.

Verder zijn we van mening als Groen dat de stad een voorbeeldfunctie heeft als het gaat over het aanwerven van mensen met een arbeidsbeperking. Als stadsbestuur dient men te kunnen voorzien in de nodige begeleiding en omkadering om mensen die niet vanzelfsprekend in de reguliere arbeidsmarkt terechtkunnen zodanig te coachen, dat zij een nuttige bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. Hiermee kan men voor de mensen zelf een meerwaarde bieden, alsook voor de diensten waar zij tewerkgesteld zijn en/of toekomstige werkgevers op de reguliere arbeidsmarkt. De kost hiervoor kan voor een stuk beperkt worden door samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten met externe gespecialiseerde diensten.

Tot hoe verre delen de experten deze visie? Het verslag van de denkdag zal je meer vertellen.
Hieronder kun je het verslag downloaden.

BIJLAGEN:
141002_rapport_denkdag_toekomstvisie_sociale_economie.pdf