Verkiezingsbelofte nu al gebroken: Oostendse schulden blijven stijgen tot 125 miljoen euro

04 Januari 2014

Ondanks alle goede voornemens en verkiezingsbeloftes van de traditionele partijen SP.A/OpenVLD/CD&V, zijn de schulden in de afgelopen twee jaar verder gestegen.  Rekening 2012: 124,22 miljoen euro schulden (bron: balans Vlaamse overheid).Begroting 2014: 125,25 miljoen euro op het einde van het jaar.  In de komende jaren blijven de schulden zo hoog schommelen tussen 120 en 125 miljoen euro (bron: tabel meerjarenplanning). Dan spreken we nog niet over schulden van de autonome gemeentebedrijven, zoals AGSO (51 miljoen euro, bron: rekening 2012). De verkiezingsbelofte en het bestuursakkoord van amper een jaar geleden om de schulden te verminderen tot 100 miljoen euro in 2014 wordt flagrant gebroken. Op nationaal niveau is men bezig met schuldafbouw tot onder 100% van het BNP, in Oostende stijgen de schulden en schijnt niemand er wakker van te liggen. In de afgelopen jaren werd de zichtrekening van het AGSO al eens geblokkeerd door de bank omwille van te veel schulden. Toen moest de parking van het Kursaal halsoverkop verkocht worden. Gaan we opnieuw dezelfde weg op?

 Bovendien eindigt dit boekjaar 2014 duidelijk in het rood: min 2.576.374,81 euro. Men moet uit de reserves putten om dat gat te dichten. Dankzij 4,4 miljoen euro reserves (het startresultaat dat binnen de nieuwe begrotingsmethodologie BBC moest berekend worden) komt men uit op een gecumuleerd resultaat van 1,8 miljoen euro overschot (bron: tabel "de staat van het financieel evenwicht", meerjarenplan).

 Door de hoge schuldafbouw moeten we elk jaar meer besteden aan de afbetalingen van onze leningen: van 11,5 miljoen euro in 2009 tot 16 miljoen euro in 2014 en verder. Schuldafbouw verwaarlozen is net daarom geen verstandig beleid, want elk jaar moet belastingbetaler 16 miljoen euro betalen alleen al aan interesten en aflossingen van de leningen.

 Toch blijft de Stad veel nieuwe leningen aangaan. Oostende gaat voor 14,5 miljoen euro nieuwe leningen in 2014 aan, voor een totaal van nieuwe investeringen voor 17,6 miljoen euro. Dat is 83% van de investeringen dat gebeurt met nieuwe leningen. En de schuldenlast is al gigantisch groot. Daarbij nog niet meegeteld zijn de 2 miljoen euro doorgeefleningen van de kerkfabrieken.