Vis uit Gambia naar Oostende is onverantwoord

17 Oktober 2014

Schepen Germonpré maakt vandaag bekend dat de stad 40.000 euro uittrekt om een Gambiaanse vismijn uit te rusten met een ijsmachine en barracuda-vis uit Gambia wil laten overvliegen naar de Oostendse vismijn.   "Kortzichtig," reageert fractieleider Wouter De Vriendt (Groen). 'Niemand heeft baat bij een luchtbrug met diepvriesvis. Dergelijk transport is ecologisch onverantwoord, want er zijn meer dan genoeg alternatieven dichterbij: vis van bij ons."

Het valt te betreuren dat het stadsbestuur na de teloorgang van het AGVO, de eigen vissers nogmaals een hak zet. "De Vlaamse Visveiling - naast de pangasius - een extra exotische vissoort als de barracuda laten vermarkten op onze eigen afzetmarkt is een onverantwoord en slecht idee. De prijzen van onze eigen verse noordzeevis komen zo verder onder druk te staan, terwijl onze vissers nu al moeite genoeg hebben om tegen de huidige marktprijzen het hoofd boven water te houden", vervolgt Wouter De Vriendt. "En er van uit gaan dat de Gambianen staan te wachten op diepvries pladijs van bij ons is volgens ons redelijk naïef",  besluit De Vriendt.