Vooruit met de crisis

11 November 2013

Vrijstaat O., Zeedijk 10 zondag 30 november, 11.00 uur De voorbije twintig jaar - met als scharnierpunt Zwarte Zondag in 1991 - zijn integratie en migratie veelbesproken issues geweest. Hoogleraar Maurice Crul (Vrije Universiteit Amsterdam) licht zijn kijk toe op de multiculturele samenleving. In zijn boek Superdiversiteit stelt hij dat labels als 'autochtoon' en 'allochtoon' al lang niet meer voldoen om de bevolking van hedendaagse Europese steden te beschrijven. De vroegere 'autochtonen' maken steeds meer een minderheid uit en de 'allochtoon' heeft zeer vele gezichten, samen vormen zij de stad van nu. Hij schetst de mogelijke contouren van een grootstedelijk toekomstscenario op het kruispunt waar we nu staan.

Criminologe Shaireen Aftab is de interviewster van dienst. Zij buigt zich beroepshalve over deze materie en is telg van de eerste generatie migranten van Pakistaanse afkomst in Oostende.