Wanneer mogen Oostendse kermispony's terug naar de weide?

15 Augustus 2016

  Groen Oostende ijverde in 2013 al voor het stopzetten van de kermisattractie met pony's. De reden is dat we niet willen dat pony's urenlang rondjes moeten draaien op een lawaaierige kermis, ter vermaak van de mens en dat we vinden dat dit een vorm van dierenslavernij is. (15-08-2016 foto: gaia.be) We stellen nu vast dat het College van burgemeester en schepenen op 4 juli 2016 de overdracht van de attractie met levende paarden op de kermis heeft goedgekeurd.

De huidige uitbater wil zijn omstreden paardenmolen stoppen, maar vraagt aan het stadsbestuur om zijn licentie op een standplaats niet te schrappen en op de naam van zijn dochter over te zetten.

"Die overdracht gebeurt niet automatisch, maar vereist een beslissing van het schepencollege. De uitbaters beantwoorden weliswaar aan de voorwaarden voor een overdracht maar dan nog is het stadsbestuur niet verplicht om dit toe te kennen. Een kermisattractie met levende dieren is niet meer van deze tijd. Pony's zijn niet gemaakt om de ganse dag rondjes te draaien.

Wij zijn verontwaardigd dat het stadsbestuur de schouders ophaalt en doorgaat, terwijl collega's in andere steden de attractie één voor één van de kermis laten verdwijnen, hetzij in een uitdoofscenario, hetzij koudweg verbieden. Ik denk hierbij aan de steden zoals Gent (waar Open Vld ook mee bestuurt), Leuven, Antwerpen en Bilzen.

Reeds in de jaren tachtig heeft de Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming kritische vragen gesteld bij deze bedenkelijke vorm van kermisvermaak met weerloze pony's die ervoor moeten zorgen dat er voor de kermisuitbater geld in het laatje komt. Want het enige belang dat u dient, mevrouw de schepen is het winstbejag van de uitbater ten koste van de pony's.

Het is juist, collega's dat er ergere vormen van dierenleed bestaan, maar elke betrachting om dat dierenleed te verminderen, is volgens mij een stap in de richting van een betere wereld.

Is er dan geen sprake van dierenleed. Laten we er dan de wet op de dierenbescherming maar bij nemen. Artikel 4, paragraaf 1 stelt dat een persoon die een dier houdt de nodige maatregelen moet nemen om het in overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en ethologische behoeften, zijn gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, aanpassing of domesticatie, aangepaste voeding verzorging en huisvesting te verschaffen. Paragraaf 4 schrijft voor de verlichting de temperatuur, de vochtigheidsgraad, de verluchting, de luchtcirculatie en de overige milieuvoorwaarden van het verblijf van de dieren moet overeen met de fysiologische en ethologische behoeften van de soort.

Wij groenen zijn van mening dat we het begrip " verblijf" veel ruimer mogen interpreteren dan het hok of de stal waar ze na hun dagtaak vertoeven, dat hier dus wel effectief ook de plek waar ze hun afstompende arbeid moeten verrichten bedoeld wordt en dat de overige milieuwaarden dus niet stroken met de behoeften die de wettekst vermeldt.

Of vindt u mevrouw de schepen dat het met de ethiologische behoeften van een pony overeenstemt dat hij zijn leven moet slijten tot vermaak van kermisbezoekers en om het winstbejag van de uitbater te dienen ? Met een troosteloze blik in de ogen, in oorverdovend kermislawaai ? Mag ik er u aan herinneren dat de pony een dier is dat graag beweegt, dat houdt van de frisse lucht in de vrije natuur en dat ook de stilte waardeer

Het stadsbestuur wil de zotdraaiende pony's blijkbaar per se houden. Het is echter maar de vraag of aan alle vormvereisten voldaan werd. Een kopie van de aanvraag door de overlater en zijn motivering zitten niet in het dossier. Bovendien is het maar de vraag of een controle werd uitgevoerd of de uitbaters de voorbije jaren een geldige risicoanalyse hebben kunnen voorleggen, zoals het KB voorschrijft. Hetzelfde geldt voor alle de opstellingsinspecties, de onderhoudsinspecties en het periodiek nazicht."

Het is trouwens opvallend dat het stadsbestuur een rem zet op de vooruitgang, door een vrije beschikbare plaats voor vernieuwende kermisondernemers af te blokken ten voordele van een aftandse ponymolen. In Leuven, Gent, Antwerpen en Bilzen zijn de pony's terecht niet langer welkom op de kermis. In het verleden pleitten wij er immers al voor om te onderhandelen met de uitbaters van het ponykraam en uit te kijken naar een alternatieve uitbating zoals dit bijvoorbeeld in Gent wél mogelijk was onder de paars-groene coalitie.


Het wordt tijd dat het rondjes draaien stopt. Zowel bij de pony's zelf, als bij het stadsbestuur.

 

Sofie Cloet