Welke initiatieven nam het stadsbestuur ondertussen tegen overlast van meeuwen?

30 Maart 2015

Groen hamert al jaren op fundamentele oplossingen inzake de meeuwenproblematiek en heeft vorig jaar een herbruikbare en meeuwenbestendige vuilniszak voorgesteld, zoals die ook in talrijke buitenlandse kuststeden wordt gebruikt. Het huidige broedseizoen komt eraan, het is nu tijd voor oplossingen die wél werken. Door de groeiende populatie stadsmeeuwen ondervinden steeds meer inwoners de overlast. De stadsmeeuwen die er nu zitten geraken we niet snel meer kwijt.. Bovendien wordt de stadspopulatie jaarlijks groter. Studies spreken over een gemiddelde aangroei van 17% stadsmeeuwen per jaar. De oorzaken daarvan zijn bekend, en een van de grootste is de aanwezigheid van allerlei onnatuurlijke voedselbronnen, zoals fragiele afvalzakken, slecht afgesloten containers en rondzwervend afval. Ook het natuurlijk broedgebied dat verdwijnt door bebouwing, zorgt voor een invasie van meeuwen in de stad. Door de groeiende populatie stadsmeeuwen ondervinden steeds meer inwoners de overlast. De stadsmeeuwen die er nu zitten geraken we niet snel meer kwijt.. Bovendien wordt de stadspopulatie jaarlijks groter. Studies spreken over een gemiddelde aangroei van 17% stadsmeeuwen per jaar.

Oorzaak daarvan is de aanwezigheid van allerlei onnatuurlijke voedselbronnen, zoals fragiele afvalzakken, slecht afgesloten containers en rondzwervend afval. Gekoppeld aan het natuurlijk broedgebied dat verdwijnt door bebouwing, zorgt dat voor een invasie van meeuwen in de stad. Stadsbewoners zijn creatief en zorgen zelf voor oplossingen. We stelden al dat het schudden of doorprikken van de meeuweneieren en het plaatsen van daknetten niet werkt.

 

We stellen vast dat het Oostendse stadsbestuur vasthoudt aan het uitreiken van subsidies voor de aankoop van daknetten. Onze groene fractie vindt daknetten geen duurzame en diervriendelijke oplossing, ze verplaatsen gewoon het probleem naar de buren. En het gekrijs zal even luid blijven klinken. Kortom gewoon een onrealistische oplossing, je kunt niet het hele stadscentrum onder de netten steken. En u weet evengoed als wij dat de Oostendse brandweer al werd opgeroepen om meeuwen en andere vogels te bevrijden die in daknetten verstrikt geraakten. We vinden dit dus ook geen oplossing, laat staan dat het diervriendelijk is.

 

We vragen ons af hoe vaak werd in de afgelopen periode deze subsidiëring aangevraagd? Is het stadsbestuur bereid om deze subsidie anders aan te wenden en het integraal over te laten gaan in een aanpak dat wél zijn nut bewijst bij het bestrijden van meeuwenoverlast, bijv. de aanleg van groendaken in industriegebied? De burgemeester beloofde in de gemeenteraad van 26/09/2015 om plastic bakken voor huisvuilophaling op de wijkraden actief te promoten. Is dit gebeurd? Graag kregen wij ook de resultaten van het proefproject met de plastic cilinders die met de vuilnisophaalfirma werd gevoerd, zoals door de burgemeester aangekondigd in de gemeenteraad van 26/09/2015. Welke andere maatregelen wil het stadsbestuur nemen om de overlast van meeuwen voor de Oostendenaars zoveel mogelijk in te perken? Is Oostende bereid om te participeren aan de meeuweninterventieteams, zoals onlangs voorgesteld door Vogelbescherming Vlaanderen?