Zorgbedrijf Oostende komt in het gedrang - Groen vraagt garanties voor welzijn en zorg

02 December 2017

Zorgbedrijf Oostende komt in het gedrang - Groen vraagt garanties voor welzijn en zorg

? Het Sociaal Huis Oostende kondigde eerder aan op 1 januari 2019 te willen starten met een eigen zorgbedrijf om woonzorgcentra, jeugdhulpvoorzieningen, serviceflats en thuiszorgdiensten in onder te brengen. Op 1 januari 2018 moet de uitwerking hiervan van start gaan. Deze week antwoordde OCMW-voorzitter Vanessa Vens (SP.A) op een vraag van OCMW-raadslid Bert Peirsegaele (Groen) dat er binnen de meerderheid hiervoor geen akkoord gevonden werd. Het argument zou 'tijdsgebrek' zijn. "In 2019 wordt het OCMW ingekanteld in de Stad. Als we onzekerheid en een versnippering van het zorgbeleid willen vermijden, is een zorgbedrijf nodig. Groen vraagt de meerderheid om uitleg over deze mislukking", zegt OCMW-raadslid Bert Peirsegaele (Groen). Alle onderhandelende partners waren overtuigd dat een onafhankelijk sociaal beleid voor Oostende cruciaal is voor de kwaliteit van de geboden zorg. Groen vreest dat politieke profileringsdrang dit op de helling zet. Zorgbedrijf Antwerpen is een voorbeeld van hoe een ruime waaier aan diensten kunnen aangeboden worden aan senioren, gezinnen met jonge kinderen en (jeugd)zorgondersteuning voor gezinnen. "Dat 'tijdsgebrek' ervoor heeft gezorgd dat de deadline van 1 januari 2018 niet gehaald wordt, roept veel vragen op. Temeer omdat ik al in de OCMW-raad van december 2015 aandrong op de oprichting van een zorgbedrijf", zegt Peirsegaele.

Oostende verdient garanties op een verderzetting van het verzelfstandigsproces van de openbare welzijnsvoorzieningen. Dit niet doen houdt grote risico's in. In 2019 wordt het OCMW ingekanteld in de bevoegdheden van de Stad. Dat betekent dat het volledige sociaal beleid een bevoegdheid zal worden, zoals Jeugd of Mobiliteit. Het grote verschil is echter dat er binnen het Sociaal Huis met mensen wordt gewerkt. "Ouderen in rusthuizen of jongeren in nood moeten kunnen rekenen op de overheid. Wanbeleid, politiek getouwtrek en versnippering van middelen moeten we vermijden. Zonder verzelfstandiging komt de onafhankelijkheid van al deze voorzieningen in het gedrang. We zien dit al gebeuren met de versnippering van de kansarmoedebestrijding in Oostende, tussen het Sociaal Huis en de Stad, met een onsamenhangend beleid tot gevolg", benadrukt Bert Peirsegaele.

Zorg voor de meest kwetsbaren is een kerntaak van het bestuur, daar gaat men niet lichtzinnig mee efom. Een zorgbedrijf kan bescherming bieden tegen een lokaal bestuur dat plots zou willen besparen op welzijn. We zien nu voor onze ogen hoe de weg geplaveid wordt voor commercialisering van de zorg. "Als de meerderheid niet tot een akkoord kan komen, willen we de alternatieven horen. Een beslissing met zoveel impact zomaar afschieten is geen goed bestuur", aldus nog Bert Peirsegaele.

 

Bert Peirsegaele
OCMW-raadslid Groen