Zorgbeleid moet anticiperen op knelpunten

24 Augustus 2012

Met het oog op de verkiezingen in oktober belicht de partij Groen enkele belangrijke problemen waarmee de zorgsector worstelt. "Het is belangrijk in te spelen op noden van mensen die extra aandacht verdienen, want de problemen zullen enkel toenemen", verzekert Natacha Waldmann, 8ste op de kandidatenlijst en actief binnen de zorgsector. "Uiteraard vereisen veel knelpunten een oplossing op Vlaams niveau, maar ook binnen onze stad is het mogelijk op enkele zaken te anticiperen", steekt Natacha van wal. "Iedereen klaagt over de wachtlijsten voor mensen met een beperking, bejaarden en bij kinderdagverblijven.  Het stadsbestuur kan hierop inspelen door ambulante hulpverlening uit te bouwen, door minimale basishulp in te voeren voor de mensen uit de wachtlijst, door crisishulp mogelijk te maken, enzovoort. Wat betreft de toegankelijkheid kan de stad nog veel beter scoren. Tegen 2014 zouden mensen met een beperking over een persoonsgebonden budget beschikken. Daardoor zouden ze meer toegang krijgen voor de nodige ondersteuning. We vrezen echter dat Oostende hier nog niet klaar voor is. Verder wil groen dat meer gebouwen en sociale woningen in de Stad aan Zee aangepast worden aan de noden van mensen die minder mobiel zijn. Ook op vlak van sociale tewerkstelling moet het veel beter. Werknemers die hiervoor in aanmerking komen, moeten meer kansen krijgen, zodat mensen makkelijker kunnen integreren om uiteindelijk aan de slag te gaan op de gewone arbeidsmarkt. Het stadsbestuur kan daarin zeker een voortrekkersrol vervullen.""Groen zet niet toevallig het zorgthema op de Oostendse politieke agenda, want negen van onze kandidaten zijn actief binnen de zorgsector en hebben dus een klare kijk op het probleem: verpleegkundige Patsy Senaeve (6de plaats, verpleegkundige, mezelf Natacha Waldmann, 8ste, orthopedagoog), Niels Decoene (12de plaats, student urgentie verpleegkunde), Jill Couvreur, 20ste plaats, begeleidster Bijzondere Jeugdzorg), Caroline Buelens, 22ste, psycholoog), Riet Vanslembrouck, 26ste, zorgkundige), Chantal Magain (31ste, onthaalouder), Johan Bultiauw (39ste plaats, opvoeder) en Marijke Ven (40ste, orthopedagoog)", aldus nog Natacha Waldmann. (BVO)

FOTO:

Niet toevallig op het toegankelijke strand ter hoogte van de Diksmuidestraat in Mariakerke stelde Groen enkele problemen uit de Zorgsector aan de kaak: Natacha Waldmann, Jill Couvreur, Johan Bultiauw, Chantal Magain, Patsy Senaeve en Marijke Ven. (Foto BVO)